22 Mayıs 2018 Salı

Staj Tarihleri için Tıklayınız

14653 defa okundu

S.D.Ü. SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ PROGRAMLARININ
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM STAJ PROGRAMI

DÖNEMİ

I. STAJ DÖNEMİ

II. STAJ DÖNEMİ

III. STAJ DÖNEMİ

 

Staj Yapılacak iş Günü

 

30 iş günü

 

30 iş günü

 

30 iş günü

 

Stajın Kapsadığı Aylar

 

Haziran
Temmuz

 

Ağustos
Ekim

 

Şubat
Mart

 

Dilekçe ile Müracaatın son tarihi

 

08 Haziran 2011

 

10 Ağustos 2011

 

10 Şubat 2012

Staj Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

 

20 Haziran 2011
29 Temmuz 2011

 

22 Ağustos 2011
07 Ekim 2011

 

20 Şubat 2012
30 Mart 2012

Staj Defterlerin Son Teslim Tarihi

 

08 Ağustos 2011

 

15 Ekim 2011

 

09 Nisan 2012

 

AÇIKLAMALAR.
1- Stajlar 2010-2011 döneminde staj yapmayanlar için 30 iş günüdür.
2- Öğrencilerin staj yapabilmesi için programlardaki ortak zorunlu dersler dışında kalan 4 . yarı yılın derslerini en az bir defada almaları ve devam şartlarını yerine getirmeleri gerekir.
3-Öğrenciler öncelikle staj yapacakları iş yerini tesbit edecekler ve bu iş yerinden kabul edildiklerine ilişkin belge getireceklerdir. Staj yapılmasının zorunlu olduğuna dair belge Yüksekokulun Senirkentmyo.org web sayfasında mevcuttur.
4-Yukarıda tabloda belirtilen tarihlere uymayan stajlar bir sonraki döneme kalır.
5-Kargo ve PTT ile gönderilen Staj evrakları eksik veya zamanında gelmeyen evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- Staj defterini son teslim tarihinde teslim etmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmeyecektir.
7- Staja başvuru için gerekli belgeler.
���� a)- Staj yapılacak iş yerinden öğrencilerin kabul edildiğinin ve iş yerinin özelliklerini içeren belge.
���� b)- Sigortalı işe giriş belgesi B ve D bölümlerini doldurulması TC. nosunu eksiksiz ve doğru olarak girilecektir.
���� c)-Nüfus cüzdanın fotokopisi
���� d)-Öğrenci programda belirtilen Dilekçe ile müracaatın son tarihinde staj evrakının onaylı olarak teslim etmesi zorundadır.